ออนไลน์ 1049 คน

เยี่ยมชม 9,266 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 แชร์  
1 มี.ค. 64สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
2 ก.พ. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 แชร์  
9 ธ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
3 พ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
14 ต.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 แชร์  
10 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
6 ส.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
16 ก.ค. 63รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 แชร์  
16 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
30 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา