เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564142 ก.พ. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563389 ธ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563323 พ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 25633914 ต.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 25635410 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563466 ส.ค. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25626016 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง6816 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน4330 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB