เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายกมล พงศ์ทองคำวงศ์

  นายกเทศมนตรีตำบลดงป่าคำ

 • นายจำนงค์ ภารีตา

  รองนายกเทศมนตรีฯ

 • นายมนตรี คำเขียน

  รองนายกเทศมนตรีฯ

 • นายพิทักษ์ เลิศประวัติ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

 • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ0.02s. 0.50MB