เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3014 ม.ค. 64
อัตราภาษี ประจำปี 25645712 พ.ย. 63
ขอขยายเวลาชำระภาษีภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างและงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ 25639028 ส.ค. 63
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง661 พ.ย. 62
จดหมายข่าว421 เม.ย. 62
อัตราภาษีป้าย871 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB