เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แชร์

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลดงป่าคำ ร่วมจัดประชาคมหมู่บ้าน การดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มติที่ประชุมประชาคม หมู่ที่ 1-9 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร 

ให้เทศบาลตำบลดงป่าคำ ดำเนินโครงการแทน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
0.01s. 0.50MB