ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 9,283 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 2 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
23 มี.ค. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน ๓ รายการตามโครงการใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64จ้างทำป้าย เขตสวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎวินัยจราจร จำนวน ๑๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา