เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
กำหนดการจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงป่าคำฯ107 ต.ค. 63
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562334 ธ.ค. 62
ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562254 ธ.ค. 62
ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25622320 พ.ย. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25622320 พ.ย. 62
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25622516 ก.ย. 62
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25622512 ก.ย. 62
ขอนัดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25621612 ก.ย. 62
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 25621429 ส.ค. 62
ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 25622229 ส.ค. 62
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25622222 ส.ค. 62
ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25622222 ส.ค. 62
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562215 ส.ค. 62
ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562225 ส.ค. 62
ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562182 ส.ค. 62
ประกาศเรียกระชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562222 ส.ค. 62
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25621720 มิ.ย. 62
ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25621620 มิ.ย. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25622525 พ.ค. 62
ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25622124 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB