เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลดงป่าคำ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร,ทต.ดงป่าคำ ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตรเทศบาลตำบลดงป่าคำ

ตำบลดงป่าคำ
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
66170

โทรศัพท์ 056-674220
โทรสาร 056-674220
อีเมล์ dongpakam@gmail.com

0.02s. 0.50MB