ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 9,288 คน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลดงป่าคำ

  • ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
  • โทรศัพท์ 056-674220 โทรสาร 056-674220
    อีเมล์ dongpakam@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา